Logo - Thimms Funktionel Træning

Privatlivspolitik

Thimms Funktionel Træning behandler persondataoplysninger af vores kunder. I følgende benævnes Thimms Funktionel Træning som “vi” eller “os”. Kunder benævnes som “du” eller “dig”.

Vi behandler altid dine persondataoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, og har implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondataoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine persondataoplysninger, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet nedenfor, eller hvis du ønsker at klage over eller gøre indsigelser mod vores behandling, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for vores persondatapolitikker via info@thimms.dk

 

FORMÅL, TYPER AF PERSONOPLYSNINGER OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

Vi behandler forskellige typer personoplysninger om dig med følgende formål:

 • At oprette, vedligeholde og afslutte privat kundeforhold, herunder:
  • Registrering af kunderne i de relevante IT-systemer
  • Håndtering af betalinger, fakturering og bogføring
  • Markedsføring af vores holdforløb, personlige træningsforløb og sports camps
  • Analyse af kundeadfærd (på vores hjemmeside) samt forbedring af vores hjemmeside
  • Håndtere eventuelle krav.

Persondataoplysningerne vil blive udleveret af dig selv, når du opretter en konto hos os eller benytter vores systemer, og/eller vil blive indsamlet via overvågning af din aktivitet, f.eks. indgår aftaler med os m.v.

 

Vores behandling af dine persondataoplysninger er baseret på:

 • Legitime interesser i forbindelse med markedsføring af vores holdforløb, personlige træningsforløb og sports camps, analyse af kundeadfærd (i forbindelse med bookinger og på vores hjemmeside) med henblik på, at forbedre vores træningstilbud og hjemmeside, kundeservice og -support, herunder oplæring af medarbejdere samt den daglige kommunikation.
 • Opfyldelse af et kontraktforhold i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse og afslutning af kundeforhold med dig, herunder registrering af kunder i relevante IT-systemer, håndtering af betalinger, fakturering og bogføring samt markedsføring af vores holdforløb, personlige træningsforløb og sports camps (behandling af foto- og videomateriale af dig i online-reklamer samt andet markedsføringsmateriale i henhold til kontrakt).
 • Retlig forpligtelse i forbindelse med vores bogføring, herunder opbevaring af relevant materiale i overensstemmelse med bogføringsloven.

 

OPBEVARINGSPERIODE

Dine persondataoplysninger vil blive opbevaret, så længe de er af relevans for kunderelationen til dig.

Persondataoplysninger, der er indeholdt i korrespondance og henvendelser, opbevares i op til 3 år efter seneste kontakttidspunkt.

Persondataoplysninger, der skal opbevares i henhold til bogføringsloven eller andre bogføringsregler, slettes 5 år efter udløbet af det relevante regnskabsår.

 

MODTAGERE

Kun relevante medarbejdere vil have adgang til dine persondataoplysninger.

Vi har til brug for databehandlingen antaget databehandlere, der under overholdelse af specifikke instrukser fra vores side vil få adgang til dine persondataoplysninger.

 

GENERELT

Opdatering af dine persondataoplysninger

Vi bestræber os på at sørge for, at alle dine persondataoplysninger er korrekte og opdaterede. Skulle der være ændringer i dine persondataoplysninger, bedes du meddele dette til os via ovenstående kontaktoplysninger. Hvis du informerer os om, eller vi i øvrigt bliver opmærksomme på, fejl i dine persondataoplysninger, vil vi søge at få dem berigtiget eller slettet hurtigst muligt.

 

Dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen

Som registreret person har du en række rettigheder, du kan gøre brug af ved at henvende dig til os via ovenstående kontaktoplysninger.

 

Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke persondataoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondataoplysninger, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine persondataoplysninger, som du mener er ukorrekte, forældede m.v.

 

Du kan endvidere anmode om, at behandlingen af dine persondataoplysninger begrænses. Udøvelse af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelsesreglerne er opfyldt.

 

Klagemuligheder

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine persondataoplysninger på, kan du klage til os via ovenstående kontaktinformationer. Hvis du er uenig eller utilfreds med den afgørelse, som vi træffer i sådan en klagesag (eller ikke ønsker at klage til os) kan du klage til Datatilsynet, via e-mail dt@datatilsynet.dk eller tlf. 33 19 32 00.

Træningsplan for 
Power Camp

Junior 1

Uge 26, 28 og 30

Junior 2

Uge 27, 29 og 31